Home   Alle Pferde auf einen Blick Kontakt Impressum Sitemap  

Elfenfasers Stammbaum / Elfenfaser's Family Tree

                 
    St.Pr.St. Athene
B, 1972 v. Adlerblick
  H-Ballerina
B, 1977 v. Bleep xx
  H-Wendelina
B, 1981 v. Wendelin
  Negro
RH, 1985 v. Nevado xx
     
H-Elfenfaser
F, 1968 v. Eljen
  Eisgraf
FW, 1973 v. Einhard
  H-Monique
F, 1978 v. Monolith
  Grabeck
BW, 1982 v. Graphit
  Wild Beauty
BW, 1986 v. Western Star
 
    Mars
FW, 1974 v. Matador
      Grand Lady
FSt, 1985 v. Grand Royal
  Welden
BW, 1987 v. Western Star
            Gordon 241
BW, 1986 v. Grand Royal
  Wild Witch 3
BSt, 1988 v. Western Star
            Grand Filou
1987 v. Grand Royal
  NN
FH, 1989 v. Western Star
            NN
FSt, 1988 v. Grand Royal
  H-Wendyka
B, 1990 v. Western Star
                NN
FH, 1991 v. Western Star
                 
            H-Gazelle
B, 1989 v. Grand Royal
  H-Wenezia
B, 1994 v. Warkant
 
            NN
BSt, 1990 v. Grand Royal
  St.Pr.St. Warina
B, 1995 v. Warkant
                Woody Woodpecker
FH, 1996 v. Warkant
                NN
FSt, 1997 v. Weyden
                NN
BSt, 1998 v. Weyden
                NN
FSt, 2000 v. Rotspon
                NN
FSt, 2001 v. Waikiki
                NN
BSt., 2002 v. Don Bosco

nach oben

Zurück zu Elfenfaser / Back zu Elfenfaser