Home   Alle Pferde auf einen Blick Kontakt Impressum Sitemap  

Wolkes Stammbaum / Wolke's Family Tree

             
    H-Wohltessa
DbSt, 1972 v. Wohlklang
  Einklang
DBW, 1977 v. Einhorn
  Peak Point
SW, 1982 v. Picard
  Wrigley
FW, 1988 v. Western Star
       
 
    NN
BH, 1973 v. Perfekt
  St.Pr.St. Waltess
BSt, 1978 v. Waldhorn
  H-Waldivia
BSt, 1984 v. Wendekreis
  H-West Virginia
DbSt, 1989 v. Western Star
       
   
    NN
RH, 1974 v. Daymio xx
      Watumu
FW, 1985 v. Werther
  H-Landora
BSt, 1990 v. Landfürst
       
            H-Adeline
FSt, 1987 v. Akut
  NN
BW, 1991 v. Landfürst
       
                H-Gironde
SchSt, 1992 v. Godewind
       
                Guderian
RW, 1993 v. Graf Grannus
       
                         
                NN
BW, 1992 v. Wanderbursch II
       
                NN
WF, 1993 v. Forrest xx
       
St.Pr.St. Wolke
RSt, 1969 v. Wohlstand
              Fendi
BW, 1994 v. Forrest xx
       
 
                H-Fiorina
BSt, 1995 v. Forrest xx
       
            St.Pr.St. Costa Rica
BSt, 1988 v. Calypso II
  St.Pr.St. Elegance
FSt, 1997 v. Escudo I
       
 
            Cäsar 7
BW, 1989 v. Calypso II
  NN
BSt, 1998 v. Escudo I
       
                Eclypso (gek. Hengst)
DbH, 1999 v. Escudo I
       
                Pinot Grigio 29
DbW, 2000 v. Prinz Pacelli
       
                St.Pr.Anw. Hostess
BSt, 2003 v. Hofrat
  Stalito
BW, 2007 v. Stalypso
   
 
                Haydn
BH, 2004 v. Hofrat
  Stakkabo
BW, 2008 v. Stalypso
   
                NN
FH, 2005 v. Landor S
  Fabbiano
BW, 2010 v. Fabriano
   
                NN
RSt, 2006 v. Don Crusador
  NN
FH, 2011 v. Bequia
   
                    Christess
RSt, 2012 v. Christ
   
            St.Pr.St. Whitess
BSt, 1992 v. Wanderbursch II
  Sherman 10
BW, 1996 v. Sherlock Holmes
  NN
SchwbSt, 2017 v. Fürst Wilhelm
   
 
            Giedeon
BW, 1993 v. Glückspilz
  St.Pr.St. Waranja
FSt., 1998 v. Weltmeyer
  NN
BH, 2018 v. Fürst Wilhelm
   
            Wyatt Earp 24
FW, 1995 v. Wanderbursch II
  Wunderhorn
FH, 2000 v. Wonderland
       
                H-Gienevia
DbSt, 2001 v. Glückspilz
  Delightful
DbH, 2005 v. Danone
   
 
        H-Waleska 84
BSt, 1979 v. Waldhorn
  H-Walona 7
BSt, 1983 v. Wendelin
           
 
            NN
1984 v. Wendelin
  St.Pr.Anw. Fürstess
BSt, 2002 v. Fürst Heinrich
  Samaress
BSt, 2006 v. Samarant
  Belasco
FW, 2011 v. Bequia
   
    St.Pr.St. Aphrodite 23
RSt, 1975 v. Absatz
  Wendemond
BW, 1980 v. Wendekreis
      NN
FH, 2003 v. Don Bosco
  Floress
RSt. 2009 v. Fürst Nymphenburg
   
 
    Anklang
DbW, 1977 v. Antrieb
  H-Gorlice
FSt, 1981 v. Goodwill
      NN
RSt, 2004 v. Depardieu
       
        Whitney
RSt, 1990 v. Weltmeyer
      Digital World
RH, 2005 v. Depardieu
  Abrodite
BSt, 2002 v. Acorado
  NN
BW, 2015 v. Dante Weltino
 
                    Awarus
FW, 2003 v. Acorado
  NN
BSt, 2016 v. Dante Weltino
                    Cardenap
BH, 2004 v. Conteur
  NN
FSt, 2017 v. Fürst Romancier
    H-Adina
DbSt, 1978 v. Antrieb
  Nospherato
DbW, 1983 v. Nevado xx
  H-Shalimar
BSt, 1991 v. Spitzweg
      Celda
BSt, 2005 v. Conteur
   
 
    Moreland (gek. H.)
DbH, 1979 v. Monolith
  Akul u. Acryl (Zwillinge)
BW, 1984 v. Akzent II
  Cicero
BW, 1992 v. Calypso II
  St.Pr.St. Parisienne
FSt, 1989 v. Princeton
  NN
FSt, 2006 v. Danone
   
 
                    Danora (VFo)
BSt, 2007 v. Danone
   
                    Savienne
BSt, 2008 v. Swarovski
   
                    Swenson
BH, 2009 v. Swarovski
   
                    NN
FSt, 2010 v. Bequia
   
    Walburga
DbSt, 1980 v. Werther
      St.Pr.St. Caracalla I
BSt, 1993 v. Calypso II
  Streamer
BH, 1999 v. Stakkato
       
    H-Aphrodite II
BSt, 1981 v. Absatz
  H-Goldmaus
FSt, 1986 v. Grand Royal
  St.Pr.St. Caracalla II
BSt, 1994 v. Calypso II
  H-Saracalla
BSt, 2000 v. Stakkato
  Laracalla
(Lucky Lue (VFo))
BSt, 2004 v. Lancer III
   
       
        H-Grande Dame
BSt, 1987 v. Grand Royal
  Abracci
BW, 1995 v. Acord II
  Streamer II
BH, 2001 v. Stakkato
       
        Chappelou M
BW, 1988 v. Calypso II
      Stalypso (VFo) (gek. H.)
BH, 2002 v. Stakkato
       
        Clochard (gek. H.)
BH, 1989 v. Calypso II
      Skylight (VFo)
FH, 2003 v. Stakkato
       
        St.Pr.St. Chiara
BSt, 1990 v. Calypso II
  H-Wynona
BSt, 1994 v. Wittinger
  Sarah
DbSt, 2004 v. Stolzenberg
       
 
        H-Colett
BSt, 1991 v. Calypso II
  NN
BSt, 1995 v. Weltmeyer
  Stella (VFo)
FSt, 2005 v. Stakkato
       
        Calero 8
DbW, 1992 v. Calypso II
      Sunshine (VFo)
FSt, 2006 v. Stakkato
       
        St.Pr.St. Cosmopolitan
DbSt, 1993 v. Calypso II
      Skyhigh
FSt, 2007 v. Stakkato
       
        Sambuca 6
DbW, 1994 v. Sherlock Holmes
      Sacara
FSt, 2008 v. Stakkato
       
        Shanti 4
RSt, 1995 v. Sherlock Holmes
      Stakina
BSt, 2009 v. Stakkato
       
        H-Gratinia
RSt, 1998 v. Graf Grannus
  Toulouse
BSt, 2005 v. Toronto
  Lucky Star
BW, 2012 v. Lamberk
       
 
        For Fashion (gek. H.)
RH, 1999 v. For Expo 2000
  Eridanus
RW, 2007 v. Escudo I
           
        NN
BW, 2000 v. Goodman
  Eridanus II
RW, 2008 v. Escudo I
           
            Avinio
BW, 2009 v. Avagon
           
    H-Donna
DbSt, 1982 v. Diplomat
  NN
BbSt, 1986 v. Werther
  Esra
RSt, 2010 v. Escudo I
           
 
    NN
DbSt, 1985 v. Gelria
  Walun 2
BH, 1987 v. Werther
               
    H-Adrien
RSt, 1987 v. Absatz
                   
    H-Ephedra
RSt, 1988 v. Eiger I
                   
                         

nach oben

zurück zu Wolke / Back to Wolke